Digitalna pristupačnost
...

petak, 23. lipnja 2023.

Gradsko vijeće dalo suglasnost Vladi Županije Posavske na cestovne investicije
...

Trideseta sjednica Gradskog vijeća Orašje održana je 22. lipnja 2023. godine sa samo dvije usvojene točke dnevnog reda: Vijećnička pitanja i inicijative, te prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na investiranje u cestovnu infrastrukturu. Na početku sjednice svečanu vijećničku prisegu dao je novi vijećnik Marko Maroš, nakon što je Gradsko vijeće na vlastiti zahtjev napustila vijećnica Dragica Krištić.

Gradski vijećnici dali su suglasnost Vladi Županije Posavske na investiranje u gradsku cestovnu infrastrukturu Grada Orašja sukladno njihovom Planu i programu i to za ceste: u Kostrču rekonstrukciju ulice Bana Jelačića, u Donjoj Mahali rekonstrukciju ulice Školske, u Vidovicama rekonstrukciju dijela Sportske ulice, a u Oštroj Luki rekonstrukciju ulice Bana Jelačića i dijela ulice Školske. Gradonačelnik je zadužen da s Vladom Županije Posavske zaključi sporazum o međusobnim pravima i obavezama.

Usvajanjem ovog zaključka zaključena je sjednica Gradskog vijeća održana u Vijećnici Omladinskog doma.