Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 22. lipnja 2023.

Obavijest o pristupanju izradi Prostornog plana Grada Orašja za period 2023. - 2043. god.
...

Dana 09.03.2023. godine Gradsko vijeće Grada Orašja donijelo je Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana Grada Orašja za period 2023. – 2043. godine.

Sukladno članku 42. Zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 6/16 i 10/19) ovim putem obavještavamo sve zainteresirane strane, (vlasnici nekretnina, zakoniti korisnici prostora i sudionici u njegovoj izgradnji i uređivanju, te organi uprave, upravno stručne organizacije i agencije, nosioci javnih ovlaštenja nadležni za vodoprivredi, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okoliša, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno – povijesnih i prirodnih dobara, organi nadležni za obranu, organi unutarnjih poslova, predstavnici vjerskih zajednica i drugi subjekti) da će se pristupiti izradi Prostornog Plana Grada Orašja te da su dužni u roku od 30 dana računajući od dana dobivanja obavijesti, dostaviti podloge i relevantne informacije te svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na cijelom području obuhvaćenim planom, odnosno za planska rješenja koja se tiču njihove imovine. 

Sve prijedloge dostaviti Službi prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova.

Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana Grada Orašja za period 2023.-2043. godine možete preuzeti ovdje.