Digitalna pristupačnost
...

utorak, 11. travnja 2023.

Bar iz Crne Gore potencijalni prekogranični partner za Grad Orašje
...

Gradonačelnik Grada Orašja Marijan Oršolić i stručni suradnik u Službi za upravljanje razvojem Grada Orašja Boris Jurić otputovali su u Crnu Goru – u Bar kako bi tamo s Opštinom Bar dogovorili suradnju odnosno partnera za apliciranje zajedničkog prekograničnog projekta u okviru IPA Interreg HR-BA-ME poziva. U ime Opštine Bar domaćini su bili šef Kancelarije za upravljanje projektima Ana Živanovnić i savjetnik za zaštitu životne sredine Milo Markoč, a u ime Opštine Ulcinj savjetnik predsjednika. Dogovoreno je da će se aplicirati na ovaj poziv iz oblasti zaštite životne sredine, pa su tim povodom posjetili tamošnju regionalnu deponiju gdje im je domaćin bio direktor Senad Arabelović. Partner iz Crne Gore može aplicirati kroz svoju stranu projekta za sredstva i do 200.000,00 KM u okviru ovog poziva, a Grad Orašje bi također aplicirao s projektom poboljšanja gradske deponije.