Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 22. prosinca 2022.

Izmijenjen i dopunjen Urbanistički plan Orašja
...

Gradsko vijeće Orašje održalo je svoju 24. redovnu sjednicu 22.12.2022. godine s usvojenim dnevnim redom od osam točaka. Nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 23. sjednice, vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su raspravljali o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orašja za 2022. godinu. Radi se drugim izmjenama i dopunama Proračuna u kojem su i prihodi i rashodi s 10 milijuna maraka smanjeni na malo više od 9 milijuna, što su vijećnici i podržali.

Mijenja se i Urbanistički plan Orašja, odlučeno je na sjednici Gradskog vijeća Orašje. Plan je izmijenjen i dopunjen na način da je ispravljen u nekim dijelovima kako bi bio usklađen sa stanjem u prostoru i novim potrebama koje su nastale u međuvremenu. Urbanistički plan Orašje izglasan je 2002. godine, a potom mijenjan 2014. i 2018. godine. U posljednje četiri godine uočeni su određeni nedostaci, kao i nova rješenja koja nisu u skladu sa važećim Urbanističkim planom. Bilo je potrebno promijeniti namjenu izgradnje određenih površina, regulaciju prometa, uređenje površina za parkiranje i slično što je sad učinjeno. Nakon usvajanja Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana, usvojena je i prateća Odluka o provođenju Urbanističkog plana Orašja.

Dosadašnji članovi Upravnog vijeća Centra za socijalni rad razriješeni su te dužnosti zbog isteka mandata, a nakon provedene natječajne procedure u novi sastav su imenovani: Erna Aljukić iz Orašja, Marijan Maskaljević iz Donje Mahale, Igor Vidović iz Orašja i Ivica Džijan iz Boka. Ostalo je upražnjeno mjesto člana ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike, što će biti popunjeno ponovnim raspisivanjem javnog natječaja za to mjesto.

Iz reda nastavnika i stručnih suradnika u Školski odbor Školskog centra fra Martina Nedića Orašje imenovan je Marko Filipović iz Donje Mahale, dok su ostali članovi Školskog odbora imenovani na jednoj od ranijih sjednica Gradskog vijeća.

U Povjerenstvo za provođenje postupka pribavljanja poslovnog prostora za potrebe Grada Orašja imenovani su: Nataša Čolić, Gabrijela Martinović Dominković i Ilija Baotić, čime je i završila 24. sjednica Gradskoga vijeća Orašje.