Digitalna pristupačnost
...

petak, 11. studenog 2022.

Treća sjednica Komisije za međunarodne veze, suradnju i europske integracije u Sarajevu
...

Gradonačelnik Grada Orašja Marijan Oršolić održao je treću sjednicu Komisije za međunarodne veze, suradnju i europske integracije, čiji je predsjednik, pri Savezu općina i gradova Federacije BiH u Sarajevu. S članovima je razgovarano o detaljnoj procjeni Europske komisije o napretku BiH k članstvu u EU, o planu aktivnosti Stručne službe na polju EU odnosno uspostavi resurunog centra i unapređenju razmjene informacija s lokalnim jedinicama. Razmatrane su potrebe jedinica lokalne samouprave u cilju bolje apsorpcije sredstava EU/Revolving fond i razmijenjene su informacije o dostupnim projektima.