Digitalna pristupačnost
...

ponedjeljak, 07. studenog 2022.

Anketa „Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“
...

Akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku, provodit će anketiranje kućanstava na području grada Orašja za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketa će biti provedena u periodu od 7.11. do 28.11. uz mogućnost produženja terenskog rada do sedam dana, a sve u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“. Po Zakonu sva anketirana kućanstva imaju zagarantiranu povjerljivost podataka pa i Grad Orašje moli sve one građane koji budu obuhvaćeni ovom anketom da izađu u susret anketarima i odgovore na postavljena pitanja.