Digitalna pristupačnost
...

petak, 09. rujna 2022.

Javni poziv na stručnu raspravu o nacrtu Urbanističkog plana
...

Javni poziv na stručnu raspravu o primjedbama i mišljenjima na Nacrt Urbanističkog plana Orašja preuzmite ovdje.