Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 43. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-820/24

  Orašje, 12.6.2024. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11, 8/17 i „Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/23) sazivam

  43. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 20.6.2024. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 41. sjednice,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 42. sjednice,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.-31.3.2024. godine,
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim pristojbama,
  6. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“,
  7. Prijedlog Odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP),
  8. Prijedlog Odluke o proširenju Poduzetničke zone Dusine,
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu polaganja PE-HD cijevi i provlačenja bakarnih kabela,
  10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu legalizacije i postavljanja MSAN kabineta i rekonstrukcija TK mreže u Bukovoj Gredi,
  11. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj 743/8 u k.o. Orašje I izravnom pogodbom,
  12. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije,
  13. Prijedlog Odluke o upisu prava vlasništva,
  14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o pristupanju dodjeli koncesije gospodarskom subjektu „IRASS“ d.o.o. Donja Mahala,
  15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o pristupanju dodjeli koncesije gospodarskom subjektu „CONRAM“ d.o.o. Brčko,
  16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o pristupanju dodjeli koncesije peradarskoj farmi GAGI Ugljara, 
  17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašje,
  18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola,
  19. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JU Dječji vrtić Pčelica Orašje za 2023. godinu,
  20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JU Centar za kulturu Orašje za 2023. godinu.

                                                                                                                                      

       Predsjednik                        

      Stanko Vincetić