Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Općina Orašje

  Općinsko vijeće

  Broj: 01-02-132/21

  Orašje, 11.02.2021.godine

                Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

   

  2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan  18. veljače 2021. godine ( četvrtak) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Viječnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-30.09.2020. godine,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu,
  6. Odluka o produljenju važenja revidirane Strategije razvoja Općine Orašje 2016. – 2020. godina i izradi Strategije razvoja Općine Orašje 2021. – 2027. godine,
  7. Prijedlog Odluke o postupku iznajmljivanja i cijeni oglašavanja prostora na LED video-ekranima u vlasništvu Općine Orašje,
  8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje,
  9. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Orašje,
  10. Prijedlog Odluke o visini obračuna troškova tehničkog pregleda objekata na području Općine Orašje,
  11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje 2021-2041. godine,
  12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća LJZU Ljekarna Orašje,
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Orašje,
  14. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Ruđera Boškovića Donja Mahala,
  15. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i propise,
  16.  Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
  17. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih,
  18. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Obora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline,
  19. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ravopravnost spolova,
  20. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora,
  21. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja.

                                                            

                                                                                                                           Predsjednik

                                                                                                                       _________________

                                                                                                                            Stanko Vincetić