Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 42. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-737/24

  Orašje, 17.05.2024. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63.  i 65. Poslovnika Gradskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11, 8/17 i „Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/23) sazivam

  42. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 21.5.2024. godine (utorak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na zaključeni Sporazum o grantu.

   

                                                                                                                                       Predsjednik

                                                                                                                                     Stanko Vincetić