Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 41. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-656/24

  Orašje, 30.4.2024. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11, 8/17 i „Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/23) sazivam

  41. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 8.5.2024. godine (srijeda) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 40. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika i službi za upravu za 2023. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom prirodne nesreće – „OLUJNO NEVRIJEME“,19.07.2023. godine na području Grada Orašja,
  7. Prijedlog Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024-2027,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja Poduzetničke zone Dusine,
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu polaganja priključnih SN 10(20) kV kabela i NN 0,4 kV raspletom za izgradnju planirane ŽRTS 10(20)/0,4 kV „Ribnjak” Orašje,
  10. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala,
  12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašje,
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za imenovanje člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašje,
  14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na investiranje u cestovnu infrastrukturu,
  15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U.Centar za socijalni rad Orašje za 2023. godinu,
  16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Radiopostaja d.o.o. Orašje za 2023. godinu.

                                                                                                                                       Predsjednik

                                                                                                                                      Stanko Vincetić