Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 40. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-458/24

  Orašje, 20.3.2024. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. i 65. Poslovnika Gradskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11, 8/17 i „Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/23) sazivam

  40. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 28.3.2024. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 39. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024 – 2027.,
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje spomen-obilježja i drugih sadržaja u Donjoj Mahali,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje na području Grada Orašja za 2023. godinu,
  6. Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje na području Grada Orašja za 2024. godinu,
  7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini troškova redovnog održavanja i uređivanja Mezarja u Orašju,
  8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju  za 2023. godinu.

  Predsjednik 

  Stanko Vincetić