Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 39. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-222/24

  Orašje, 14.2.2024. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. i 65. Poslovnika Gradskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11, 8/17 i „Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/23) sazivam

   

  39. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 22.2.2024. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

   

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 38. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja,
  4. Prijedlog Odluke o izradi Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024-2027,
  5. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj 2209/6 u k.o.Kopanice izravnom pogodbom,
  7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Grada Orašja za 2023. godinu,
  8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki javnim i administrativnim uslugama.

  Napomena uz dnevni red: Zbog veličine dokumenta, Godišnji izvještaj o radu Grada Orašja za 2023. godinu iz točke 7. bit će dostavljen vijećnicima elektronskim putem.

                                           

  Predsjednik

  Stanko Vincetić