Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 38. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-108/24

  Orašje, 18.1.2024. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. i 65. Poslovnika Gradskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11, 8/17 i „Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/23) sazivam

  38. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 25.1.2024. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 37. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Orašje za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Orašje za 2024. godinu,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana rada Grada Orašja za 2024. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja,
  7. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Grada Orašja u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BIH,
  8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi.

   

   

  Napomena uz dnevni red: Zbog veličine dokumenta, Godišnji plan rada Grada Orašja za 2024. godinu iz točke 5. bit će dostavljen vijećnicima elektronskim putem.

                                                    

         Predsjednik                                            

     Stanko Vincetić