Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 37. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-1987/23

  Orašje, 21.12.2023. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. i 65. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

   

  37. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 28.12.2023. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 35. sjednice,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 36. sjednice,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu,
  5. Prijedlog Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpuno izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje Raskrižja u Donjoj Mahali,
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje ceste u Matićima,
  10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
  11. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna Orašje“,
  13. Prijedlog Zaključka o građanskoj inicijativi (Razmatranje građanske inicijative Grupe građana koja se odnosi na funkcioniranje javne rasvjete na području Mjesne zajednice Orašje od dana 14.11.2023. godine), 
  14. Informacija o primjeni aplikacije eCitizen u Gradu Orašju.

   

   

                                                                                                                             Predsjednik                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                          Stanko Vincetić