Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 36. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-1788/23

  Orašje, 15.11.2023. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. i 65. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

  36. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 23.11.2023. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 33. sjednice,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 34. sjednice,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za period 1.1.-30.9.2023. godine,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu,
  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zakupu stanova Grada Orašja,
  8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Orašje, Ugljara, Matići, Jenjić i Bukova Greda, 
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje pristupne ceste u Boku,
  10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
  11. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj 1554/2 u k.o. Donja Mahala I izravnom pogodbom,
  12. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.5758/44 k.o. Donja Mahala III putem javnog nadmetanja- licitacije, 
  13. Prijedlog Pravilnika o evidenciji nekretnina, 
  14. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća J.U. Centar za socijalni rad Orašje,
  15. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Orašje.

   

   

                                                                                                                             Predsjednik                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                          Stanko Vincetić