Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 35. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

   

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-1693/23

  Orašje, 25.10.2023. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. i 65. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

   

  35. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 31.10.2023. godine (utorak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

   

  1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti na području Grada Orašja,
  2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.  

   

   

                                                                                                                             Predsjednik                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                          Stanko Vincetić