Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 30. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-1009/23

  Orašje, 15.6.2023. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

   

  30. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 22.6.2023. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,
  2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na investiranje u cestovnu infrastrukturu.

   

   

   

                                                                                               Predsjednik                                                                                                                               

                                                                                                                          Stanko Vincetić