Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 28. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-637/23

  Orašje, 13.4.2023. godine

   

  Na temelju  članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

  28. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 20.04.2023. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za razdoblje  1.1.-31.12.2022. godine,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine,
  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika i službi za upravu za 2022. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Orašje, Ugljara, Matići, Jenjić i Bukova Greda,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu polaganja priključnih SN 10(20) kV i NN 0,4 kV kabela za planiranu MBTS 10(20)/0,4 kV „Dumače“ 630 kVA, Orašje,
  9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja- licitacije,
  10. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja grobljem na području MZ Ugljara,
  11. Prijedlog Rješenja o razješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JU Centar za kulturu,
  12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Orašje,
  13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti,
  14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Radiopostaja Orašje d.o.o. Orašje za 2022. godinu.

                                                                                                                                               Predsjednik

                                                                                                                                              Stanko Vincetić