Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 27. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-353/23

  Orašje, 28.2.2023. godine

   

  Na temelju  članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

  27. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 9.3.2023. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 26. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana rada Grada Orašja za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje Grada Orašja za 2022. godinu,
  5. Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) Grada Orašja za 2023. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Grada Orašja za period 2023-2043. godine,
  7. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  8. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. br.1049/270 u k.o. Orašje I izravnom pogodbom,
  9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj 880/16 k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja- licitacije,
  10. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja- licitacije,
  11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o unapređenju pružanja vodnih usluga,
  12. Prijedlog Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki radom Gradskog vijeća Orašje,
  13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2022. godinu,
  14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj „SUŠOM 2022“ na području Grada Orašja,
  15. Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki javnim i administrativnim uslugama,
  16. Informacija o donošenju Plana integriteta Grada Orašja,
  17. Informacija o izradi Izvješća o razvoju Grada Orašja za 2021. godinu.

  Predsjednik Stanko Vincetić