Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 26. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-119/23

  Orašje, 26.01. 2023. godine

   

                Na temelju  članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

   

  26. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 2. veljače  2023. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća

   

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. sjednice,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 25. sjednice,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Orašje za 2022. godinu,
  5. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Orašje za 2023. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta k.č. broj 880/12 k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja- licitacije,
  8. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Grada Orašja u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BIH,
  9. Prijedlog Odluke raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova

  Upravnog  vijeća JU „Centar za kulturu Orašje“.  

                                                                                     Predsjednik

                                                                                    ____________

                                                                                    Stanko Vincetić