Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 23. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-1637/22

  Orašje, 17.11. 2022. godine

                Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

  23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 24. studeni   2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u vijećnici u Orašju

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:                                                                                       

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Statuta Grada Orašja,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za period 1.1.-30.9. 2022. godine,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu,
  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uspostavi Registra proračunskih korisnika,
  8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašje
  9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku iznajmljivanja i cijeni oglašavanja prostora na LED video-ekranima u vlasništvu Grada Orašja,
  10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije Savskog obrambenog nasipa na području Srednje Posavine u k.o. Tolisa,
  11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu polaganja srednjenaponskog 10(20)kV kabela „Union-Foods” Orašje,
  12. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  13. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije,
  14. Prijedlog Odluke o pribavljanju poslovnog prostora za potrebe Grada Orašja,
  15. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske,
  16. Pijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi pčelara „Trut” Orašje,
  17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zamjenu nekretnina,
  18. Prijedlog Zaključka o postupanju po Izvješću o financijskoj reviziji Općine Orašje za 2021. godinu.

  PREDSJEDNIK

  Stanko Vincetić