Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 21. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-1344/22

  Orašje, 15.9.2022. godine

   

                Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

   

  21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 22.9.2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.- 30.6.2022. godine,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.- 30.6.2022. godine,
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu, 
  7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora,
  8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku iznajmljivanja i cijeni oglašavanja prostora na LED video-ekranima u vlasništvu Općine Orašje,
  9. Prijedlog Odluke o visini zakupnine stambenih jedinica izgrađenih u okviru realizacije Projekta „Regionalni stambeni program RSP- podprojekt BiH 6”,
  10. Prijedlog Odluke o upisu prava vlasništva na poslovnom prostoru,
  11. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u k.o.  Vidovice,
  12. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske,
  13. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Orašje,
  14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i  imenovanju članova Školskog odbora  Školskog centra fra Martina Nedića Orašje,
  15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i  imenovanju članova Školskog odbora  Srednje strukovne škole Orašje.

   

              Predsjednik

                                                                                                                                            ____________

                                                                                                                                            Stanko Vincetić