Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 18. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-783/22

  Orašje, 23.5.2022. godine

   

                Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

  18. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 30.5.2022. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,
  2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.-31.3.2022. godine,
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Bok, Donja Mahala, Kopanice, Kostrč, Lepnica, Orašje, Oštra Luka, Tolisa, Ugljara i Vidovice,
  4. Prijedlog Odluke o formiranju Poduzetničke zone Dusine,
  5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Orašja,
  6. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Školski centar fra Martina Nedića u Orašju,
  7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje,
  8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice,
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa,
  10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku,
  11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Centra za socijalni rad Orašje za 2021.g.,
  12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Pčelica Orašje za 2021.g.,
  13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Komunalac d.o.o. Orašje za 2021.g.

                                                               

                                                                    Predsjednik Stanko Vincetić