Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 17. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-647/22

  Orašje, 28.04. 2022. godine

   

                Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

   

  17. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 5.5.2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvjanje Izvoda iz zapisnika sa 15. sjednice,     
  2. Usvjanje Izvoda iz zapisnika sa 16. sjednice,    
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašje,
  5. Prijedlog Odluke o zakupu stanova Grada Orašja,
  6. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-putovi,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje AB stupa i polaganju srednjenaposnkih 10(20)kV kabela za TS „Union-Foods”,
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu polaganja priključnog SN 10/20 kV kabela za MBTS „Lamela 2”,
  10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje AB stupa i polaganju srednjenaposnkih 10(20)kV kabela za „BH Telekom – TS Lepnica”,
  11. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom (k.č.br.204/4),
  12. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom (k.č.br.1049/271),
  13. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije,
  14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašje,
  15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za groblja na području MZ Vidovice,
  16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola,
  17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U.Centar za kulturu Orašje za 2021. godinu,
  18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Radiopostaja Orašje d.o.o. Orašje za 2021. godinu.

   

              Predsjednik

                                                                                                                                            ____________

                                                                                                                                            Stanko Vincetić