Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Općina Orašje

  Općinsko vijeće

  Broj: 01-02-262/22

  Orašje,  23.02. 2022. godine

   

                Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

   

  14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 03.03. 2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja,
  5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje,
  6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmještanja dijela dvostrukog dalekovoda 110 kV Orašje – Županja  i Orašje – Brčko 1,
  7. Prijedlog Odluke o planu parcelacije zemljišta,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje – asfaltiranja pristupne ceste u Ugljari
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje – asfaltiranja pristupne ceste u Donjoj Mahali,
  10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje pristupne ceste
  11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice,
  12. Prijedlog Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana javnim i administrativnim uslugama
  13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Doma Mamić),
  14. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Ružica Mišković),
  15. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Ivo Mamić)
  16. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Mijo Mamić)
  17. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa
  18. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice
  19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Radiopostaja Orašje d.o.o. Orašje,
  20. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Stjepana Radića u Boku,
  21. Prijedlog Zaključka o izvršenju Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu,
  22. Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu.

   

                                                                                                                                              Predsjednik

   

                                                                                                                                         ______________

                                                                                                                                           Stanko Vincetić