Digitalna pristupačnost
...
    Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

    Bosna i Hercegovina

    Federacija  Bosne i Hercegovine

    Županija Posavska

    Općina Orašje

    Općinsko vijeće

    Broj: 01-02-262/22

    Orašje,  23.02. 2022. godine

     

                  Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

     

    14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

    za dan 03.03. 2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati

    Sjednica će se održati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju

     

    Za sjednicu se predlaže sljedeći:

    D N E V N I    R E D

     

    1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
    2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
    3. Vijećnička pitanja i inicijative,
    4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja,
    5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje,
    6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmještanja dijela dvostrukog dalekovoda 110 kV Orašje – Županja  i Orašje – Brčko 1,
    7. Prijedlog Odluke o planu parcelacije zemljišta,
    8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje – asfaltiranja pristupne ceste u Ugljari
    9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje – asfaltiranja pristupne ceste u Donjoj Mahali,
    10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje pristupne ceste
    11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice,
    12. Prijedlog Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana javnim i administrativnim uslugama
    13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Doma Mamić),
    14. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Ružica Mišković),
    15. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Ivo Mamić)
    16. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Mijo Mamić)
    17. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa
    18. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice
    19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Radiopostaja Orašje d.o.o. Orašje,
    20. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Stjepana Radića u Boku,
    21. Prijedlog Zaključka o izvršenju Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu,
    22. Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu.

     

                                                                                                                                                Predsjednik

     

                                                                                                                                           ______________

                                                                                                                                             Stanko Vincetić