Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Općina Orašje

  Općinsko vijeće

  Broj: 01-02-1604/21

  Orašje, 14. 12. 2021.godine

                Na temelju članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

  11. SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan  22. prosinca 2021. godine (srijeda) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u kino dvorani u Orašju

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Integrirane Strategije lokalnog razvoja općine Orašje 2021- - 2027. godine,
  5. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Mijo Mamić),
  7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Marko Mamić),
  8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Marinko Oršolić),
  9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Ivo Mamić),
  10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Đuro Mamić),
  11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva,
  12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica” Orašje,
  13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
  14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica” Orašje.

  Predsjednik

  _____________

  Stanko Vincetić