Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Općina Orašje

  Općinsko vijeće

  Broj: 01-02-1061/21

  Orašje, 02.9. 2021.godine

                    Na temelju članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

  8. SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan  9. rujna  2021. godine (četvrtak) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za period 01.01.-30.06.2021. godine
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće pričuve Proračuna Općine Orašje za period 01.01.-30.06.2021. godine
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu
  6. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi umirovljenika -penzionera općine Orašje
  7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č. br.1049)
  8. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č. br.284)
  9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja (k.č.br.880/11)
  10. Prijedlog Odluke o prijenosu osnovnog sredstva
  11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2020. godinu

  Predsjednik

  _____________

  Stanko Vincetić