Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Općina Orašje

  Općinsko vijeće

  Broj: 01-02-869/21

  Orašje, 15.07.2021.godine

                Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

  7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan  22. srpnja  2021. godine ( četvrtak) u 9,00 sati

  Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6.  sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. -31.03. 2021. godine,
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javog interesa za izgradnju pristupne ceste  i parkinga za Staro groblje u Vidovicama,
  5. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja,
  6. Prijedlog Rješenja o preuzimanju iz posjeda,
  7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P. „Komunalac” d.o.o. Orašje,
  8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzorog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orašje,
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor prijavljenih kandidata na listu stručnih osoba za imenovanje Općinskog povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti,
  10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Vijeća za sigurnost prometa na području Općine Orašje,
  11. Prijedlog Rješenja  o imenovanju člana Komisije za dodjelu javnih priznanja,
  12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Etičkog odbora,
  13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu „Centar za poduzetništvo Općine Orašje” d.o.o. za 2020. godinu,

  Predsjednik

  ________________

  Stanko Vincetić