Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Općina Orašje

  Općinsko vijeće

  Broj: 01-02-687/21

  Orašje, 02.06.2021.godine

                Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

  6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan  10. lipnja  2021. godine ( četvrtak) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. i 5.  sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine,
  4. Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje na području općine Orašje za 2021. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije i indikativnog financijskog okvira revidirane Strategije razvoja općine Orašje za 2021. godinu, 
  6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje, 
  7. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva,
  8. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u k.o. Donja Mahala II,
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu postavljanja kabela za izgradnju zgade za socijalno neprofitno stanovanje,
  10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora OŠ Orašje u Orašju,
  11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje za 2020. godinu,
  12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JP Komunalac d.o.o. Orašje za 2020. godinu,
  13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JU Dječji vrtić Pčelica Orašje za 2020. godinu,
  14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JU Centar za kulturu za 2020. godinu.

  Predsjednik

  ________________

  Stanko Vincetić