Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Općina Orašje

  Općinsko vijeće

  Broj: 01-02-259/21

  Orašje, 11.03.2021.godine

                Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

  3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan  18. ožujka  2021. godine ( četvrtak) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Viječnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka  o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2020. godinu,
  4. Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o proglašenju Grada Orašje,
  7. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o uspostavljanju Grada Orašje,
  8. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o općinskim pristojbama,
  9. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika Općine Orašje,
  10. Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i zgrada na području općine Orašje,
  11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izuzimanju i davanju na korištenje poslovnog prostora "Nova trgovina" Orašje u X ulici, zvanom "Dugački dućan",
  12. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije,
  13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
  14. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja,
  15. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta,
  16. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na zemljištu državne svojine,
  17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za određivanje naziva ulica i trgova na području općine Orašje,
  18. Prijedlog Rješeja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
  19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova drugostupanjske komisije u upravnom postupku
  20. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2020. god.,
  21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2020. godinu,
  22. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje za 2020. godinu.

                                                                                                     Predsjednik

  _________________

                                                                                                    Stanko Vincetić