Digitalna pristupačnost
...
Uklanjanje starog objekta i priprema terena za postavljanje novog objekta na Carinskom terminalu

Izvještaj o provedenom postupku javne nabave.pdf