Digitalna pristupačnost
...
Usluge vještačenja poljoprivrednog zemljišta u postupku potpunog izvlaštenja

Izvještaj o nabavkama koje su izuzete od primejne ZJN.pdf