Digitalna pristupačnost
...
Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu

Izvještaj o nabavkama koje su izuzete od primjene ZJN.pdf