Digitalna pristupačnost
...
Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavijesti

JU Dom zdravlja Orašje

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJESTI O NABAVI

 

U skladu sa člankom 28. stavak (4). Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), Ugovorno tijelo JU Dom zdravlja Orašje, objavljuje Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi za: Izvođenje dodatnih radova na izgradnji zgrade Doma zdravlja u Orašju.

U skladu s odredbama Zakona o javnim nabavama, poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi bit će dostavljen samo jednom kandidatu/ponuditelju. Tenderska dokumentacija zainteresiranim kandidatima/ponuditeljima je dostupna ovdje.

TD dodatni radovi .pdf