Naziv
Izrada projekta uspostave Adresnog registra za područje općine Orašje
Nabava i ugradnja rasvjetnih tijela
Kićenje i uređenje grada
Izvođenje radova na renoviranju sanitarnih čvorova
Izgradnja ceste u Jugu II i pristupne ceste hladnjači
Izrada dokumenta procjene ugroženosti od požara za područje općine Orašje
Rekonstrukcija dijela XI.ulice u Orašju
Izgradnja posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila
Nabava digitalnog radio sustava
Uređenje vodocrpilišta Kostrč
Usluge odvoza organskog otpada
Izrada glavnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada Dusine i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja
Rekonstrukcija ceste i parkinga prema MI PRIMA VIP - I faza
Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcija XIV. ulice u Orašju
Nabava kuhinje za zgradu Općine
Nabava opreme za rad službi
Asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana
Nabava pijeska za potrebe groblja u MZ-a na području općine Orašje
Izrada glavnog projekta za asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana
Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice(dionica KPZ Orašje)
Nabava opreme za sanaciju sanitarnih čvorova u zgradi Općine
Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje
Izgradnja mrtvačnice na gradskom groblju u Orašju
Izvođenje radova na sanciji sanitarnih čvorova u zgradi Općine Orašje
Nabava lož ulja za grijanje
Rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju
Izgradnja ceste u Boku-Poljice
Isporuka i montaža aparata za kavu
Nabava goriva za vozila
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2018./2019.godini hitne usluge
Nabava robe široke potrošnje
Nabava uredskog materijala i pribora
Vršenje tiskarskih usluga
Isporuka i montaža klima uređaja
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže
Rekonstrukcija krova na zgradi Osnovne škole Oštra Luka-Bok
Nabava računalne opreme
Popravak kolske vage na Carinskom terminalu
Izgradnja priključka hladnjače za voće na vodovodnu mrežu
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Sportske ulice u Matićima
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine
Pružanje bankarskih usluga
Nabava opreme za provođenje programa javnih radova
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2018./2019.godini
Redovno održavanje asfaltiranih cesta
Redovno održavanje javne rasvjete
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije
Rekonstrukcija ulice Sportske u Matićima
Pružanje usluga baždarenja kolske vage na Carinskom terminalu Orašje
Nabava licence za antivirusni program
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje
Izrada elektroinstalacija za semafor i koševe u Sportskoj dvorani u Orašju
Nabava kompjuterske opreme