Naziv
Izgradnja makadamske ceste u stambenom naselju Jug II
Nabava softvera za automatizaciju uredskog poslovanja (registar imovine)
Izrada Glavnog projekta Hortikultura u Poduzetničkoj zoni Dusine u Orašju
Nabava sredstava i opreme za potrebe civilne zaštite
Asfaltiranje ulice u Tolisi - Lovrića sokak
Asfaltiranje ulice i parkirnog prostora pored zgrade Lamele I u Orašju
Izgradnja javne rasvjete u Jugu I i proširenje javne rasvjete po mjesnim zajednicama
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela glavnog objedskog kanala
Obnavljanje i stavljanje u funkciju gravitacijskog ispusta
Asfaltiranje ulica u MZ Kostrč
Nabava i distribucija pijeska za potrebe groblja u MZ-a
Zimsko održavanje lokalnih cesta
Rekonstrukcija dijela glavnog objedskog kanala
Nabava ronilačke opreme za potrebe civilne zaštite
Izrada Glavnih projekata za sanaciju lokalne infrastrukture na području općine Orašje za projekt hitnog oporavka od poplave - FERP
Stručni nadzor na izvođenju radova adaptacije Doma kulture u Vidovicama
Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije ceste Lepniva-Vidovice, ceste Bijelići u Kopanicama i sanacije ekonomskog dvorišta ZZ "Agroobjeda" Vidovice
Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije cesta u Oštroj Luki i Bukovoj Gredi
Čišćenje šiblja i grmlja na kanalskoj mreži
Pružanje ugostiteljskih usluga u sklopu konferencije "Predstavljanje investicijskih potencijala Općine Orašje"
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje
Nabava telefona za potrebe Parking službe Općine Orašje
Održavanje Datanova programa i pristupa jedinstvenom Centralnom Matičnom Registru (CMR) Federacije BiH
Asfaltiranje Kudim puta u Ugljari
Nabava i ugradnja analognog video-nadzornog sustava
Adaptacija zgrade Općine Orašje
Izrada Idejnog rješenja parka u stambenom naselju Jug I u Orašju
Izrada Investicijsko-tehničke dokumentacije i Okolišne dokumentacije (uvjeti za Urbanističku suglasnost) za projekt "Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada u općini Orašje
Nabava i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta
Rekonstrukcija trotoara Treće ulice u Orašju - sjeverna strana
Izrada Glavnog projekta ulica na Jugu II u Orašju
Izrada Glavnog projekta ulice Filipovići u Boku
Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dijela Četrnaeste ulice u Orašju (od Druge do Trinaeste ulice)
Nabava polovnog motornog vozila
Bojanje istočne fasade na zgradi Općine Orašje
Nabava servera
Nabava, isporuka i montaža uredske opreme u zgradi Općine Orašje
Nabava računalne opreme
Prijevoz učenika na području općine Orašje u 2015./2016. godini
Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu mrežu
Dezinsekcija-eradikacija komaraca na području općine Orašje
Nabava i ugradnja urbane opreme
Izgradnja javne rasvjete u Trećoj i Drugoj ulici u Orašju
Redovno održavanje javne rasvjete
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta na području općine Orašje
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje
Nabava i ugradnja sobnih vrata u zgradi Općine
Uređenje građevinskog zemljišta kod mosta (čišćenje divlje deponije)
Čišćenje kanala i zemljišta uz kanal u Orašju
Održavanje programa DocuNova 2.0
Nabava licence za antivirusni program
Nabava auto guma i akumulatora sa ugradnjom
Servisiranje i održavanje službenih automobila
Servisiranje i održavanje fotokopirnih aparata, pisača, telefaksa, računalne opreme i klima uređaja
Vršenje tiskarskih usluga
Nabava naftnih derivata (goriva za vozila i lož ulja)
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i Terminala
Nabava robe široke potrošnje
Nabava uredskog materijala i pribora
Dodatni radovi na izgradnji krovišta Sportska dvorana u Orašju
Demontaža neispravnog i ugradnja novog kotla peći za centralno grijanje te isporuka uljnog plamenika peći za centralno grijanje
Isporuka peći za centralno grijanje na lož - ulje