Dodatni radovi na sanaciji ceste Orašje-Draganovci-Vidovice

Ispis

 

Obavijest o dodjeli ugovora 613-4-3-55-5-39/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Tenderska dokumentacija za javnu nabavu putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti