Općinski načelnik

Ispis

Banonacelnik

Banonacelnik
Općinski načelnik je nositelj izvršne i upravne vlasti u okviru prava i dužnosti općine. Načelnik predstavlja i zastupa općinu, provodi općinsku politiku, izvršava općinske propise i opće akte, stara se o organizaciji općinskih službi za upravu i uz pomoć rukovoditelja rukovodi tim službama, potpisuje općinske rashode, podnosi izvješća Općinskom vijeću i javnosti o provođenju općinske politike, izvršavanju općinskih propisa i drugih poslova iz svoje nadležnosti, osigurava suradnju s ombudsmanima, i dr. Iako poslove iz svoje nadležnosti obavlja preko službi za upravu, Načelnik je uvijek dostupan za razgovor sa građanima i strankama, pa mu svoje predstavke, pritužbe, pohvalu ili prijedloge za rješavanje određenih pitanja iz njegove nadležnosti osim pisanim putem možete iznijeti i osobno po dogovorenom terminu.

Općinski načelnik je mr.sc. Marijan Oršolić (HDZ BiH).

Marijan Oršolić iz Orašja rođen je 12.3.1965. godine u Vidovicama. Stekao je zvanje magistra ekonomskih znanosti. Kroz poslovnu angažiranost bio je direktor tvrtke DP „Peradarstvo“, Upravitelj Carinarnice Orašje, zamjenik direktora Agencije za privatizaciju Županije Posavske, ministar financija u Vladi Županije Posavske, predsjednik Vlade Županije Posavske, a prije dolaska na dužnost općinskog načelnika bio je potpredsjednik Uprave Razvojne banke Federacije BiH.