Održan i drugi sastanak za osnivanje ekipe ronilaca

Ispis
Objavljeno Srijeda, 19 Lipanj 2013

RoniociIIu

RoniociIIu
U osnivanje ekipe ronilaca na području općine Orašje, osim općinske i županijske Službe za civilnu zaštitu, Crvenog križa, Policijske uprave i Kajak-kanu-kluba Sidro, uključili su se predstavnici Specijalne policije i predstavnici Oružanih snaga BiH – Bukova Greda gdje je

i održan drugi sastanak. Na sastanku je precizirano da će se izabrati deset momaka u dobi od 25 do 35 godina koji će biti upućeni na obuku za ronjenje pod uvjetom da prođu liječnički pregled. Obuka za ronjenje bit će organizirana na području općine Orašje, a sastojat će se od teorijskog i praktičnog dijela. Istovremeno pokrenut će se procedura nabave opreme za ronioce.