Postavljena prometna ogledala na području općine

Ispis
Objavljeno Srijeda, 13 Siječanj 2016

Znakoviogledala

Znakoviogledala
S ciljem bolje preglednosti i sigurnosti uključivanja u promet postavljena su prometna ogledala na križanju Sedme i Osme ulice u Orašju odnosno kod zgrade Centra za kulturu i Radiopostaje Orašje, u Ugljari kod Crkve i u Donjoj Mahali

na križanju ulica Braće Ribar i Bana Jelačića. Znakovi su postavljeni na preporuku Vijeća za sigurnost Općine Orašje, a na inicijativu mjesnih zajednica i vijećnika u Općinskom vijeću. Vijeće za sigurnost Općine Orašje za sada nije udovoljilo zahtjevima za postavljanjem prometnog ogledala na križanju ulice Kralja Tvrtka i Školske u Donjoj Mahali kao i zahtjevu za osiguranjem boljih sigurnosnih uvjeta u 24. i 44. ulici u Orašju. Naredni korak je postavljanje ležećih policajaca u ulicama gdje se nalaze škole i gdje se procjeni da je to potrebno, a Vladi Županije Posavske upućen je zahtjev za postavljanjem vertikalne signalizacije u Drugoj ulici kod pješačkih prijelaza. Na idućoj sjednici Vijeća bit će, kako je kazala predsjednica Magdalena Živković, više riječi o zelenim površinama.