Rekonstrukcija i sanacija obrambenog savskog nasipa iznosit će oko 20 milijuna maraka

Ispis
Objavljeno Utorak, 03 Ožujak 2015

AgencijaVodeOr

AgencijaVodeOr
U zgradi Vlade Županije Posavske  23. veljače održan je sastanak na temu saniranja savskoga nasipa kojemu su bili nazočni predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Županije Posavske i Agencije za vodno područje rijeke Save.

Općinu Orašje predstavljao je načelnik Đuro Topić. Cilj sastanka bio je dogovor sanacije i rekonstrukcije odnosno nadvišenja savskog obrambenog nasipa na nivo stogodišnje vode plus 1,20 m. Direktor Agencije Sejad Delić izvijestio je premijera Vlade ŽP, predstavnike općina Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac kao i resorne ministre da je veliki dio sredstava od 20 milijuna maraka osiguran od Svjetske banke, Europske komisije i od Agencije za vodno područje rijeke Save. Početkom četvrtog mjeseca počet će radovi na dionici u Odžaku (dionica Prud u dužini od 3 km), rješavanje pitanja nasipa i nadvišenja nasipa u općini Domaljevac-Šamac  (Tursinovac i kritična točka u Domaljevcu kod Pauka). Na sastanku je bilo riječi i o rješavanju imovinsko-pravnih poslova za potrebe rekonstrukcije nasipa na ostale četiri dionice, sveukupno u dužini od 22,2 km nasipa. Predstavnici općina obećali su da će do konca ožujka riješiti svoja zaduženja.