Preporuka za preventivne mjere zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za period: zima - proljeće

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 15 Siječanj 2015

StozerP

StozerP
Služba za civilnu zaštitu i nadzor Općine Orašje izradila je preporuku za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća karakterističnih za period zima-proljeće. U preporuci je naznačeno da će u slučaju

postojanja opasnosti od prirodne i druge nesreće biti aktiviran Stožer civilne zaštite kao i drugi organi zaduženi za zaštitu i spašavanje, bit će mobilizirane službe zaštite i spašavanja kao i raspoloživa sredstva. Ako nastupi prirodna nesreća aktivirat će se službe za zaštitu i spašavanje, postrojbe i povjerenici civilne zaštite s ciljem sklanjanja ljudi i materijalnih dobara. Preporukom su ponovljene mjere i postupci za ublažavanje i otklanjanje posljedica od prirodne i druge nesreće. Sve pravne osobe, svaka u svojoj nadležnosti, dužne su provoditi odgovarajuće pripreme, donositi i razrađivati planove zaštite i spašavanja, organizirati postrojbe, osigurati materijalno-tehnička sredstva, a sve u skladu s Planom zašite od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH. Služba civilne zaštite apelira na pravne osobe da provjere stanje, raspoložive količine i operativnost materijalno-tehničkih sredstava kao i stanje raspoloživosti i popunjenosti ljudskih resursa za potrebe zaštite i spašavanja kako bi eventualnu prirodnu nesreću dočekali pripremljeno.