Izvršeno deminiranje na lokaciji „Kopanice – puknuće nasipa“

Ispis
Objavljeno Utorak, 26 Kolovoz 2014

MineKopanice

MineKopanice
Humanitarna organizacija „Prvo Vita“ iz Mostara završila je posao razminiranja 37.500 četvornih metara površine s vanjske strane puknuća obrambenog savskog nasipa u Kopanicama. U tom području pronađene su dvije

protivpješačke rasprskavajuće odskočne mine, a teren je bilo potrebno očistiti zbog pomicanja mina prilikom puknuća obrambenog savskog nasipa u svibnju. Primopredaju zadatka s zapisnikom i izvješćem pomoćniku Općinskog načelnika za civilnu zaštitu i nadzor Iliji Kobašu uručili su pripadnici HO „Pro Vita“ i BH MAC-a Brčko. Projekt deminiranja će se nastaviti i dalje na cijelom terenu koji nije razminiran od savskog do poljoprivrednog ljetnog nasipa u Kopanicama.