Jedno od rješenja za smanjivanje vode u poplavljenim područjima probijanje nasipa u Krepšiću

Ispis
Objavljeno Srijeda, 21 Svibanj 2014

VladaBD

VladaBD
Na sastanku Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske na kojem su još i nazočili predstavnici struke Vlade Brčko distrikta, Vlade Republike Srpske, Općine Donji Žabar, JUVS Republike Srpske i Agencije za vodno

područje Sava razgovaralo se o mogućim rješenjima smanjivanja nivoa vode u poplavljenim područjima. Nakon provedenih diskusija, struka je zaključila da je jedino tehnički izvodivo i moguće rješenje, izvesti radove na prokopavanju savskog obrambenog nasipa na području Krepšića. Ovakvo rješenje bi dovelo do ispuštanja akumuliranih voda koje su se ulile i poplavile područje dijela Županije Posavske, dijela Brčko Distrikta i dijela Republike Srpske. Od 17.00 sati nivo poplavnih voda unutar poplavljenog područja je veći za 60 cm od nivoa rijeke Save kod Krepšića, tako da bi se ovakvim rješenjem poplavne vode vratile u korito rijeke Save, smanjio dotok vode i dovelo do opadanja nivoa vodostaja. Da bi se ova preporuka struke mogla provesti mora se čekati odluka sa sjednice Vlade Brčko Distrikta jer na prvoj sjednici Vlada Brčko Distrikta nije dala podršku ovom prijedlogu.