Postavlja se obrambeni nasip uz magistralnu cestu

Ispis
Objavljeno Nedjelja, 18 Svibanj 2014

Vidovice

Vidovice
Svi radno sposobni stanovnici općine Orašje, a posebno koji imaju mehanizaciju obvezni su da se jave u svojim mjesnim zajednicama kako bi pomogli u obrani od poplava na području općine Orašje. Utovar vreća s pijeskom vrši se

na dvije lokacije: Omladinski nasip i Šibovače, a za traktore i kamione osigurano je i gorivo na istim lokacijama. U MZ Kopanicama i Vidovicama  u tijeku je evakuacija stanovništva jer je obrambeni savski nasip popustio. Na magistralnoj točki Tuzla-Orašje u dijelu koji prolazi općinom Orašje postavlja se obrambeni zečji nasip radi preventivnih mjera. Vodostaj rijeke Save kod Orašja je u opadanju i pao je za 20 cm. Pod kontrolom su i zaobalne vode jer se voda u Šamcu polako povlači. Tijekom noći električna energija bila je u funkciji na cijelom području općine Orašje, osim u Kopanicama i dijelu Vidovica. Na području općine Domaljevac-Šamac električna energija je isključena radi prevencije kao i u dijelu općine Odžak.