Na 17. sjednici OV Orašje usvojena izvješća o radu javnih poduzeća Komunalac, Radiopostaje Orašje i javne ustanove Centar za socijalni rad

Ispis
Objavljeno Srijeda, 07 Svibanj 2014

Ovijece17

Ovijece17

Na 17. sjednici Općinskog vijeća Orašje, održanoj 7. svibnja 2014. godine, vijećnici su nakon usvajanja dnevnog reda od 16 točaka, Izvoda iz zapisnika s prethodne sjednice i vijećničkih pitanja, usvojili i izvješća o radu J.P. Komunalac,

J.P. Radiopostaja Orašje i J.U. Centar za socijalni rad za 2013. godinu. Podržan je i prijedlog Odluke o načinu pokrivanja gubitka J.P. Radiopostaja Orašje kao i zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za prva tri mjeseca ove godine. Dana je suglasnost da se u predmetu po tužbi Milana Gavrića protiv Općine Orašje zaključi sudska nagodba radi predaje u posjed očišćene njive i naknade štete zbog deponiranja otpada. Radi osnivanja novih građevnih parcela Vijeće je usvojilo Odluku kojom se parceliraju odnosno cijepaju postojeće katastarske čestice. Novonastale građevne parcele određene su brojem, oblikom i površinom. U konkretnom slučaju radi se o formiranju novih katastarskih čestica na području tzv. „Javne i društvene namjene“ unutar kojeg se mogu graditi zgrade društvenih i komercijalnih djelatnosti, uprave, športa i rekreacije, vjerskih i poslovnih sadržaja, kao i prateći sadržaji kao što su pomoćne zgrade, parkovi, dječja igrališta i slično. Nakon toga, Vijeće je usvojilo i Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u Orašju površine 692 metara kvadratnih. Odlukom o ukidanju svojstva javnog dobra ukinuto je svojstvo javnog dobra u općoj upotrebi na parceli označenoj kao k.č. broj 73/7, put kraj Save, površine 370 m². Na predmetnoj parceli je prije rata bila izgrađena terasa nekadašnjeg hotela „Kej“, koju je „Maxi“ kupilo od ranijeg vlasnika Josipa Lešića iz Županje i koju trenutno rekonstruira u ugostiteljski objekt – mini hotel, te je radi legalizacije tog objekta potrebno ukidanje javnog dobra. Nad tim zemljištem usvojenim rješenjem Vijeće je utvrdilo i pravo vlasništva u korist „Maxi“ d.o.o. iz Orašja  kao vlasnika stambenog objekta izgrađenog na građevnom zemljištu. Društvu „Vinković“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge iz Oštre Luke, rješenjem je dodijeljeno neizgrađeno građevno zemljište površine od 2.062 m2 na korištenje radi građenja višestambene zgrade, a na temelju rezultata javnog natječaja. Utvrđeno je pravo vlasništva u korist Šefkije Džafića iz Orašja kao vlasnika stambenog objekta izgrađenog na građevnom zemljištu površine 302 četvorna metra. Rješenjem o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Antuna Gustava Matoša“ Vidovice te dužnosti razriješeni su dosadašnji članovi, a za nove članove imenovani: Ilija Mikić, Ružica Mikić, Katarina Kopić, Josip Mikić i Katica Ivkić. Marko Oršolić imenovan je za člana Školskog odbora OŠ Fra Ilija Starčević iz Tolise, dok su ostali članovi ranije imenovani, čime je i završena 17. sjednica Općinskog vijeća Orašje.