Ugovoreno redovno održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 28 Travanj 2014

Signalizacija

Signalizacija
Firma HSO Cesto – trak Donja Mahala održavat će horizontalnu prometnu signalizaciju na području općine Orašje dok će firma Ceste d.d. Mostar – TI Orašje održavati vertikalnu signalizaciju u 2014. godini. Vrijednost redovnog održavanja

horizontalne prometne signalizacije koja podrazumijeva obnavljanje središnje crte sa perlama, rubne crte sa perlama, izradu raskršća, pješačkih prijelaza, strelica i ispisivanje slova na kolovozu, te obilježavanje ležećih policajaca ugovorena je na cijenu od 19.855,00 KM.  Popravak prometnih znakova, zamjena prometnih znakova, stupova, raskrsnih tabli i usmjerivača-zebri, te čišćenje prometnih znakova i bojanje stupova prometnih znakova odnosno redovno održavanje vertikalne signalizacije bit će urađeno po cijeni od 10.374,39 KM. I jedan i drugi ugovor Općina je sklopila s izabranim firmama na temelju rezultata postupka javne nabave po konkurentskom zahtjevu.