Primopredaja kontejnera za uspostavljanje odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada

Ispis
Objavljeno Srijeda, 16 Travanj 2014

Ekopak3

Ekopak3
Kompanija Ekopak koja se bavi upravljanjem ambalažnim otpadom uručila je JP „Komunalac“ Orašje 51 kontejner za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada (papir, staklo, plastika-metal-višeslojni materijal). 24 kontejnera odnosno

12 za papir i 12 za plastiku namijenjena su školskim institucijama na području općine Orašje, te dvije kante za jednu predškolsku ustanovu, dok će preostali kontejneri biti raspoređeni ispred tri tržna centra i na drugim lokacijama prema izboru Komunalca. Kompanija Ekopak će nakon stavljanja kontejnera u funkciju provesti informativnu kampanju kako bi se stanovništvo općine Orašje na najbolji način upoznalo sa postupkom i značajem odvojenog odlaganja ambalažnog otpada. Obaveza Komunalca je isporučivati odvojeni otpad Ekopaku na daljnje recikliranje dok je Općina Orašje izvršila svoje obveze iz ugovora uređenjem lokacija i ishodovanjem dozvola i suglasnosti za smještaj kontejnera.  

Ekopak2

Ekopak2