Komisija za ravnopravnost spolova radi na uvođenju porodiljnih naknada

Ispis
Objavljeno Utorak, 15 Travanj 2014

Naknade

Naknade
Članice Komisije za ravnopravnost spolova: Tanja Damjanović, Ruža Topić, Emira Kohnić, Taiba Nurkić i Jelena Martinović Čolić održale su prvi radni sastanak s predsjednikom Vlade Županije Posavske Marijanom Oršolićem

i ministrom zdravstva, rada i socijalne politike Blažom Župarićem na temu uvođenja porodiljinih naknada za žene na prostoru Županije Posavske. Na sastanku su predstavili tri moguća modela za porodiljine naknade, s naglaskom da se prije svega naknada treba omogućiti neuposlenim ženama ali i ženama uposlenim u privatnom sektoru. Na narednim sastancima pokušat će se dogovoriti najbolji model kako bi se uvela porodiljina naknada.